Starea Civila

 De ce acte ai nevoie când mergi la primărie

Viitorii soți trebuie să prezinte următoarele acte când merg la primărie să încheie declarația de căsătorie:

  • actul de indentitate, în original și în copie;
  • certificatul de naștere, în original și în copie;
  • un certificat medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie să conţină menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
  • dacă unul din soți a mai fost căsătorit anterior, trebuie aduse și documentele în original și copie, traduse și legalizate, dacă e cazul, din care să reiasă că a fost desfăcută căsătoria anterioară și că persoana se poate căsători din nou (un act de divorț sau un certificat de deces al fostului soț, în funcție de situație).

Atunci când merg să facă declarația de căsătorie sau după, dar până la încheierea căsătoriei, viitorii soți trebuie să declare, în fața ofițerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte.

Tutorial video

Când unul dintre viitorii soți e străin

La oficiile de stare civilă din România se pot încheia căsătorii și între români și persoane care au alte cetățenii. Astfel, pe lângă actele enumerate mai sus, e nevoie să se depună și următoarele documente:

  • dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei;
  • declaraţia autentificată de un notar public, din care să rezulte că soţul cetătean străin nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
  • cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă pot prezenta, în locul dovezilor emise de reprezentanţele diplomatice, documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent (maximum trei luni de la emitere) ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate;
  • cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică ori oficiu consular acreditat în România şi care sunt în imposibilitatea de a obţine dovada pot prezenta o declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

Dovada identității pentru cetățenii străini se face, de la caz la caz, astfel: dacă sunt din state ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, e nevoie de documentul de identitate sau de pașaport; pentru cetățenii altor state e nevoie de pașaportul în care e aplicată viza de intrare pe teritoriul țării noastre (viza să fie valabilă la data oficierii căsătoriei); iar pentru apatrizi (cei fără cetățenie) e nevoie de pașaportul emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere permanentă şi temporară, după caz.
Notă: În numeroase localități din România e posibilă programarea căsătoriei online. Așa că, înainte de a face un drum la primărie, intrați pe pagina de internet a acesteia și căutații o secțiune pentru programarea căsătoriilor online.

Sursa:

Simona VoiculescuRedactor-șef adjunct, avocatnet.ro

About

You may also like...

Comments are closed.