Proces-verbal-de-afisare-a-stemei-Comunei-Liebling-judetul-Timis-incheiat-astazi-01.11.2021-la-sediul-Primariei-Comunei-Liebling